Faculty of Business AdministrationBusiness Informatics (German)

Business Informatics (German)

İdari Yapı                                           Bölüm Başkanı:

                                                  Prof. Dr. Yücel YILMAZ

     Bölüm Başkan Yardımcısı                         Bölüm Başkan Yardımcısı

     Yrd. Doç. Dr. Deniz HERAND                          Yrd. Doç. Dr. Selçuk KIRAN